Ethiopia


Okay, here’s some impressions from Ethopia, taken some weeks ago:

IMG_3186.JPGIMG_3187.JPGFotos iPhone 097.JPGFotos iPhone 088.JPGFotos iPhone 109.JPGFotos iPhone 118.JPG:

IMG_2987.JPGIMG_2989.JPGIMG_3012.JPG

Werbung